Умови оренди

Оренда інструменту та спец-обладнання, здійснюються згідно з договором оренди.

 

Д О Г О В І Р

                                      оренди  устаткування  / ел.інструменту /

«          »  --------------------------- 2011 р.                                                                -------------------------------

Підприємець В. Пристач, що діє на підставі  Свідоцтва про  реєстрацію за № 2002 від24.01.00 р. /2176Л від 19.04.00 р. / і

         в     подальшому зветься « ОРЕНДОДАВЕЦЬ » та ______________________________ і в подальшому зветься

« ОРЕНДАР »  уклали між собою договір про наступне:                           

  1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ  здає, а ОРЕНДАР приймає в тимчасове користування----бетонозмішувач 0.250 м3

     11  -  0721931    -   03.07

2. Устаткування ______ бетон-ч 0.250 м3  прийнято, перевірено і признано придатним до експллуатації  

3. ОРЕНДАР  зобов*язується правильно з додержанням технічних  норм та  правил  експлуатувати наданий /ну/   в  оренду   
берт-ч 0.250 м3.

            4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе  відповідальності за причини що призвели до травмування і т.п. випадків,, при експлуатації

бетон-ча 0.250 м3, аналогічно як і при допущенні до експлуатації бет-ча 0.250 м3        ОРЕНДАРЕМ третіх осіб 

 5. ОРЕНДАР відповідає  за зберігання ---------бетон-ча 0.250 м3-------  в неробочий час вихідні та св*яткові  дні.

            6.    В разі поломки, порчі втрати наданого /ї/ -----------бет-ча 0.250 м3--------ОРЕНДАР зобов*язує-

ться відшкодувати витрати на ремонт,  відновлення або  купівлю втраченого бет-ча  0.250 м3.

               7. Вартість наданого в оренду бетон-ча 0.250 м3   становить

                                               4900.00 / Чотири   тисячі дев*ятсот   грн/

             8. ОРЕНДАР  зобов*язується експлуатувати, утримувати та здати  ОРЕНДОДАВЦЮ бет-ч 0.250 м3

 в чистому вигляді та робочому стані.

9. ОРЕНДОДАВЕЦЬ  при домовленності може  проводити транспортування -бетонозм-ча  0.250 м3

на  об*єкт з об*єкту, за окрему плату 

 

10. Термін оренди становить з « --------»  з  ------------------------------  2011 р.--------  год   до

 

« ----------»  ------------------------------2011р.    --------------год

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            11. Термін оренди може бути продовжений при попередженні ОРЕНДОДАВЦЯ не менш як за 2 /Дві/ доби

  до закінчення терміну оренди і попередній проплаті нового терміну оренди.

            12. При несвоєчасній оплаті нового терміну оренди, договір рахується продовженим автоматично

з збільшенням вартості  оренди бет-ча  О.250 м3 на 7  грн.

                  13. Якщо проплата нового терміну договору не здійснюється ОРЕНДАРЕМ на протязі 6 /Шести/

робочих днів /включаючи суботу/ , то на суму боргу нараховується пеня в розмірі 1.5 %  за кожен

день  неоплати, включаючи вихідні  та св*яткові дні. 

                  14. Про фактичне закінчення терміну оренди бетон-ча  Орендар окремо повідомляє Орендодавця , не менш як

за добу  або  до 17.00 години останнього дня оренди.                                                                                                                                                                                                           

                  15. Все інше непередбачене цим договором, сторони вирішують на основі діючого     / 0.250 м3 /

Законодавства УКРАЇНИ.

 

       ЦЕЙ  ДОГОВІР  ОДНОЧАСНО  ЯВЛЯЄТЬСЯ АКТОМ ПРИЙОМКИ-ЗДАЧІ  БЕТОНОЗМІШУВАЧА :

 

    Прийняв : ----------------------------  Здав : -----------------------------                 Здав : ---------------------------    Прийняв : --------------------